Tirsdag 25. mai 2010 kl 1900

Friheim forsamlingslokale, Åmotveien, Heggedal
Kjør inn Åmotveien, Friheim er første hus på høyre hånd

Saksliste

 • Godkjennelse av innkalling og dagsorden
 • Valg av ordstyrer, referent og to medlemmer til å underskrive protokollen
 • Godkjennelse av årsberetning for 2009
 • Godkjennelse av regnskap for 2009
 • Godkjennelse av budsjett for 2010
 • Ansvarsfrihet for Styret
 • Valg
 • På valg er: Styreleder, 2 styremedlemmer, ett varamedlem. Personer som ønsker å bli med styret kan melde seg til styret eller valgkomiteen.
 • Diskusjon rundt mulighet for sammenslåing av Øvre og Nedre Hallenskog Vel
 • Arbeidsplan for neste år
 • Lekeplassen, dugnad, vedlikehold
 • Bevaring av skiløype ved utbygging av Kleiver
 • Skolevei til Kleiver.
 • Sosialt, Grillfest og Juletrefest.
 • Bredbånd til alle
 • Årets dugnad
 • EventueltInnspill til eller spørsmål i forbindelse med generalforsamling bes rettet til styret.
  Det gjøres oppmerksom på at medlemskontingent skal være betalt for å oppnå stemmerett.

Leave a comment