Sted:​Friheim, Åmotveien i Heggedal
Dato:​8. juni 2010
Tid:​19.00
 
Møtet innkalles i henhold til  veilagets vedtekter, dog en uke for sent.
Dagsorden
1. Godkjenning av innkalling og dagsorden
2. Valg av ordstyrer
3. Valg av referent
4. Valg av justeringsperson
5. Styrets årsberetning
6. Regnskap 2009
7. Budsjett 2010
8. Valg
9. Eventuelt

Leave a comment