Innkalling til generalforsamling i Øvre Hallenskog vel

Tirsdag 25. mai 2010 kl 1900

Friheim forsamlingslokale, Åmotveien, Heggedal
Kjør inn Åmotveien, Friheim er første hus på høyre hånd

Saksliste

  • Godkjennelse av innkalling og dagsorden
  • Valg av ordstyrer, referent og to medlemmer til å underskrive protokollen
  • Godkjennelse av årsberetning for 2009
  • Godkjennelse av regnskap for 2009
  • Godkjennelse av budsjett for 2010
  • Ansvarsfrihet for Styret
  • Valg