Posten oppdateres fortløpende med informasjon styret mottar ifm. arbeidene og asfalteringen på resterende del av Plankedalsveien og Blåbergveien som skal pågå nå i sommer/høst.

02.09.22

Siste nytt fra kommunen:

Plankedalsveien stenges mellom nr. 68-101 fra mandag 05.09.22 kl 08.30. Det vil bli skiltet omkjøring via Hallenåsen. Beboere langs denne strekningen kan ta kontakt med Petter Von Malchus (se nabovarsel lenger ned) hvis de er usikre på hvilken vei de skal kjøre inn/ut.

Da vil det bli oppstart for vegetasjonsrydding og hogst langs arbeidsområdet først. Utføres av Trefellerne AS. De har behov for å stenge veien under arbeidene, for å ivareta sikkerheten. Fikk inntrykk av at det kan bli åpent til tider. De estimerer arbeidene til 3-4 dager. I uke 37 (12.09) starter de opp med gravearbeidene.

30.08.22

Følgende informasjon mottatt:

Fra uke 36 begynner Aktiv Veidrift med rydding av kratt og enkel hogst langs Plankedalsveien. Det vil tilstrebes å holde veien åpen under disse arbeidene.

I nabovarselet under fremkommer det at de ser for seg en varighet på 6-8 uker på arbeidet som medfører at veien holdes stengt. Se for øvrig også annen informasjon. Merk: I Hallenåsens eget infoskriv om kjøring vinterstid er instruksen noe annerledes. Vi får håpe vi slipper unna vinter før arbeidene er ferdige, men dette og annen info finner dere på Hallenåsen sin egen hjemmeside.

18.08.22

Den foreløpige informasjonen er at Aktiv Veidrift starter litt smått med rensk av trær og busker som står for nærme veien, muligens i slutten av inneværende uke (33), og at asfaltering vil foregå i september. Plankedalsveien utføres først.

Vedlagt under er lengdeprofiler vi har fått fra kommunen: