Denne posten omhandler den pågående prosessen med å få Plankedalsveien utbedret. Statusen settes opp som en tidslinje under, og oppdateres forløpende ved ny status/informasjon.

04.09.2021
Vi har nå mottatt nabovarsel fra entreprenøren Aktiv Veidrift for arbeidene med Plankedalsveien fra bunn og opp til krysset mot Blåbergveien. Dette legges ut i sin helhet her, og det vil også bli postet i postkasser av entreprenøren selv.
I tillegg til det som står skrevet i brevet, har entreprenøren kommet med følgende tilleggsinformasjon: “Skoleskyss er informert av Asker Kommune, så dette er ivaretatt.
Det er kun den første bakken i Plankedalsveien som sperres helt. Videre innover Plankedalsveien skal det kun renskes i grøfter og utføres mindre justeringer på veien rett før asfaltering. Beboere vil ikke bli sperret inne og det vil være fremkommelig rundt arbeidene”.
Er det ytterligere spørsmål så send gjerne dette både til Erik Gundersen (ewgunder@gmail.com) og Erik Fjelldal (erik.fjelldal97@gmail.com), så skal vi oppdatere med eventuelle nyttige svar.
Saken oppdateres ved ny informasjon.

02.06.2021
Medlemmer av styret i ØHV møtte i dag representanter fra Asker kommune for en gjennomgang av den planlagte utbedring av deler av Plankedalsveien, samt også støvproblematikken som etter planen utbedres inneværende uke.

Når det gjelder asfaltering, legger kommunen opp til å asfaltere vei fra der asfalten slutter i dag (i bakken opp fra Underlandsveien) og opp til andre kneik, det vi si før den igjen går nedover mot avkjørsel Blåbergveien. Opp til slutten på første bakkes slutt vil også veien utvides i bredden med asfaltering ut til ytterkant av dagens grøftekanter men kun til samme høyde som resterende vei. Vann må da ledes i renner i veikanten til kummer, men dette gir uansett en etterlengtet økt veibredde. Resterende veistrekning vil få en opprydding av grøftekantene men uten asfaltering.

Støttemuren i toppen av første bakke ønskes også flyttet noe inn, uten å risikere manglende støtte for skråningen ovenfor, slik at der blir en bredere og mer sikker passasje. Her vil kommunen undersøke med Viva for å få et bilde av hvordan den er laget. Hvis noen andre skulle ha bakgrunnsinfo om dette, ta kontakt med styret så skal vi videreformidle dette (kontaktinfo i fanen om styret over).

Kommunen vil nå utrede grunnforholdene nærmere og engasjere entreprenør til å utføre arbeidene, med mål om å komme i gang med asfaltering i august.

Asfaltering og grøftearbeid for gjenværende del av Plankedalsveien frem til lekeplassen ble også diskutert. Grunnet spesielle grunnforhold vil det være et litt mer omfattende grunnarbeid og det planlegges gjennomføring av dette i løpet av sommeren 2022.

 

01.06.2021:
Svar fra Miljø og Samferdsel i kommunen:
Vi har nå mottatt tillatelse til vedlikehold/asfaltering fra alle berørte grunneiere. Informasjon om forventet oppstart og videre fremdrift sendes styret samt berørte grunneiere så snart dette er avklart med entreprenør.
13.05.2021:
På vegne av styret ble brev sendt til kommunen for å gjenoppta kommunikasjonen, samt få fortgang i arbeidet med utbedringer og oppgradering av veien. Brevet ses i sin helhet under. Foreløpig (23.05) har vi ikke mottatt noe svar. Styret jobber med å få dette svaret så fort som mulig.
22.05.2020 (Sakset fra tidligere post fra forrige styre):
Asker Drift i Asker kommune er ansvarlig for vedlikehold av Plankedalsveien og Blåbergveien. Denne uken har vi hatt felles befaring og de har ved selvsyn konstatert at oppgradering av veien er nødvendig.
Konklusjonen er at Asker Drift i år vil begynne oppgraderingen. De begynner med Kleiva og den påfølgende bakken før vinteren.
Strekker budsjettet til, vil de ta hele veien frem til lekeplassen – og Blåbergveien. I fall det ikke er økonomidekning til alt i år, skjer sluttføring i løpet av neste år.
Vår anmodning er heving av veien, grøfting med rør og kummer. Samt fartsdumper før lekeplassen. Asker Drift anbefaler grov asfalt (type 16) i Kleiva.