Det jobbes for å få på plass en løsning for omkjøring for husstandene i Hallenskog via Hallenåsen. Tirsdag 9. mai har styret i Hallenåsen veilag styremøte der løsninger skal diskuteres, og torsdag 11. mai er det generalforsamling i veilaget. Vi vil oppdatere alle med informasjon om hva som blir vedtatt.

Det vil bli skiltet for gående og husstandene over Hallenåsen. Øvrig trafikk får omkjøring via Mølleveien og Røykenveien. Tungtransport MÅ kjøre via Røykenveien/Mølleveien ettersom Hallenåsen ikke tåler denne belastningen.

Tilbringerbussen vil fortsette å gå med nye rutetider: kl xx:07 og kl xx:37 i “rushen”) fra nederst i plankedalsveien. Det er ingen endring i rutetid på vei fra stasjonen og tilbake.

Nedre Hallenskog Vel er i kontakt med NSB angående gjenåpning av Hallenskog stasjon. Hvis vi lykkes med dette vil vi selvsagt informere alle om dette omgående!

Styret i ØHV