Øvre Hallenskog Vel kommer til å legge ut informasjon om veiarbeidet i Underlandsveien her på hallenskog.no.

Underlandsveien – gang og sykkelvei

Ifm oppstart bygging av ny gs-veg på Asker siden skal vi stenge av Underlandveien fra grensen Asker/Røyken til krysset Hallenåsen/ Underlandveien. Stenges for biltrafikk mellom mai og medio desember. I perioden 1 juli og 16 august stenges det også for myke trafikanter og ifm sprenging av de høyeste bergskjæringene.

Her følger en liten presisering:

  • Beboere i Underlandsveien på AK-siden vil ikke ha behov for å benytte omkjøringsveien slik vi ser det.
  • Beboere i Underlandsveien på RK-siden vil trolig benytte veien når de skal i retning Heggedal.
  • Slik at omkjøringsveien har vi sett for oss vil brukes av beboere i Hallenåsen med sideveier, samt beboere i plankedalsveien ved behov.
  • Skiltet kan informere om at gjennomkjøring og tungtransport er forbudt. Mao kun tillatt for kjøring til eiendommene.
  • Så lenge vi vi har fått informert alle beboere i området, trenger vi muligens ikke å skilte omkjøringsveien, kun ved stengt fra-til dato, og da omkjøring  via Mølleveien- Røykenveien.