Værstasjon

Værstasjon

Klikk for å sjekke været i Hallenskog akkurat nå. Siden inneholder både øyeblikksdata og historikk for siste døgn, måned og år for en værstasjon som er plassert i Solfjellveien.

Leave a Reply